Ve středním Rakousku, na území Horních Rakous, Šrýrska a Salcburska, se rozkládá turisticky velmi atraktivní oblast  – Solná komora neboli Salzkammergut.  Oblast byla pro svou ojedinělou krásu, zachovalou přírodu i citlivě udržovanou architekturu oblast v okolí Dachsteinu a Hallstatu zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

Solná komora: Jezera, hory a rozkvetlá okna

V nesčetných modrých jezerech se zrcadlí oblé hřbety i špičaté vrcholky Alp, v městečkách a vesnicích kvete až do podzimu snad každé okno, na svažitých loukách se

Solná komora, jezero Mondsee

popásá dobytek. To je Solná komora (Salzkammergut), tvořená jezerními pánvemi, které oddělují hřbety vápencových skal a sevřená ze tří světových stran horskými masívy Dachsteinu, Totes Gebirge (Mrtvé hory) a Berchtesgadenskými Alpami. Oblastí protékají řeky Traun a Salzach.

  • Solná komora je dobře dostupným a lákavým cílem i krátkodobých výletů. Jedeme-li z Česka přes České Budějovice a Linec, dostaneme se k trojici velkých jezer na severu komory.

Solná komora: Sůl nad zlato

Město Gmunden, ležící u severní špičky jezera Traunsee v místech, kde vytéká řeka Traun, bývalo metropolí Solné komory po více než pět století. Již v roce 1276 získalo právo překládat a skladovat sůl, která byla vytěžena v dolech na horním toku Traunu. Spolu s právem přepravy osob a nákladů se stalo základem gmundenského blahobytu. Ostatně již Římané nazývali Traunsee Laus felix, Šťastné jezero, především podle jeho nádherné polohy na rozhraní nížin a hor.

  • Dokladem bohatství Gmundenu je i jeho malebná renesanční radnice vypadající jako zámek.
  • Keramická zvonkohra v průčelí připomíná další charakteristickou zdejší činnost, výrobu keramiky. Hliněné nádoby se tu zhotovovaly již od mladší doby kamenné, typická místní keramika je poprvé doložena z roku 1492.
  • Před gmundenskou radnicí končila kdysi koněspřežka, která odtud vedla přes Linec do Českých Budějovic.

Další jezera Solné komory

  • Jezero Attersee je největším rakouským alpským jezerem. Je dlouhé dvacet kilometrů, široké od dvou do tří a hluboké až 171 metrů.
  • Nejzápadnějším z velkých jezer na severu Solné komory je Mondsee. Jeho voda je mimořádně teplá, v létě dosahuje až 27 stupňů Celsia. Břehy Mondsee byly osídleny již více než dva tisíce let před Kristem.

Kde měl Mozart babičku

Jižně od Mondsee leží asi nejznámější jezero v Solné komoře – Sankt Wolfgangsee.

  • V letovisku St. Gilgen na severozápadním okraji jezera se v roce 1720 narodila Anna Maria Pertlová, matka Wolfganga Amadea Mozarta. Kromě jejího rodného domu zde Mozarta připomíná i jeho pomník a kašna na hlavním náměstí.
  • Na severním břehu, pod úbočím 1783 metrů vysokého Shafbergu, leží městečko St. Wolfgang, ve středověku jedno z významných poutních míst. Zdejší kostel založil podle legendy švábský klerik Lupambulis v roce 976. V současné podobě je kostel jedinečnou ukázkou pozdně gotického stavitelství, sochařství a řezbářství. Nejcennější památkou je vyřezávaný křídlový oltář Michaela Pachera z konce 15. století.

Sůl se těží od doby kamenné

Další jezera Solné komory jsou soustředěna v oblasti mezi hřebeny Mrtvých hor (Totes Gebirge) a Achsteinem. Nejznámější z nich je Halštatské (Halistätter See). Městečko Hallstatt na jihozápadním okraji jezera, až do roku 1890 dostupné pouze pěšky nebo lodí, je pro mnoho lidí nejkrásnějším místem v Rakousku. Podle zde nalezeného pohřebiště asi s 2000 hroby začali archeologové označovat první úsek starší doby železné jako halštatskou kulturu.

  • V okolí Hallstattu se nacházejí ložiska kamenné soli, která byla využívána již v mladší době kamenné. Zdejší sůl byla ve starověku známá od pobřeží Baltu až po severní Afriku. Délka křivolakých chodbiček v halštatských solných dolech činila více než čtyři kilometry.

„Jak na solném úřadě“

Když tuto oblast ovládli ve 14. století Habsburkové, zřídili zde „komorní dvůr“ podřízený dvorské komoře – odtud pojmenování Solná komora. Zavedli přísná opatření: pobývat zde směli pouze lidé, kteří se tu narodili nebo sem byli posláni na práci. Ostatní museli žádat o povolení ke vstupu. Dodnes existuje v Rakousku úsloví „jak na solném úřadě“, které se používá k označení bezvýchodných situací.

 

Foto: Solná komora, jezero Mondsee (sxc.hu)

 

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.