Republika Rakousko leží ve střední Evropě, na jih od České republiky. Víc než polovina rozlohy Rakouska je hornatá. Některé štíty rakouských Alp přesahují tři tisíce metrů nad mořem. Většina rakouských řek ústí do Dunaje. Rakousko v současné podobě vzniklo až po první světové válce po rozpadu Rakouska-Uherska. Rakousko je členem Evropské unie a Schengenského prostoru.

Mapa Rakouska

Republika Rakousko (Republik Österreich)hraničí na východě s Maďarskem a Slovenskem, na severu s Českem a Německem, s Itálií a Slovinskem a na západě

Dunaj odvádí vodu většiny rakouských řek do Černého moře.

s Lichtenštejnskem a Švýcarskem.

Země hor

Víc než polovina povrchu Rakouska (asi 60 %) je hornatá, tvořena Východními Alpami: Tyrolské Alpy, Vysoké Taury, Nízké Taury, Severní a Jižní vápencové Alpy, Karnské Alpy, Karavanky, Vídeňský les. Na sever od Dunaje zasahuje jižní okraj Českého masivu, Západní Karpaty zasahují do severovýchodní části Rakouska. Nejvyšší horou Rakouska je Grossglockner  (3798 m n.m.).

Rakouské nížiny

Tok Dunaje lemují na severovýchodě nížiny, které se rozprostírají a na jihovýchodě země (ve Štýrsku). Roviny a nížiny pod 500 metrů nad mořem tvoří jen 32 procent povrchu Rakouska. Nejnižší bod Rakouska se nachází na hranici s Maďarskem – Apetlon (114 m n.m.).

Vodstvo Rakouska: Jezera a řeky

Rakouská jezera jsou velmi vyhledávána turisty, což přináší zisk do jezerních oblastí. Rozlohou největší je Neziderské jezero na hranici s Maďarskem  v krajině stepního charakteru. Největší horská jezera jsou Aterrsee a Trauensee v Horních Rakousích. Do Rakouska sahá také část Bodamského jezera. Turisticky velmi lákavá je jezerní oblast v Korutanech a jezera Solné komory. Populární jsou i jezera Mondsee a Wolfangsee na hranici Horních Rakous a Salcburska.

Rakouské řeky vtékají do Dunaje, který jejich vodu odvádí do Černého moře. Jen řeky západní spolkové země Vorarlbersko stékají do Rýna (a dále do Severního moře).

Rakousko: Spolkové země

1 Vídeň Vídeň
2 Dolní Rakousko Sankt Pölten
3 Horní Rakousko Linec
4 Štýrsko Štýrský Hradec
5 Tyrolsko Innsbruck
6 Korutany Klagenfurt
7 Salcbursko Salzburg
8 Vorarlbersko Bregenz
9 Burgenland Eisenstadt

Rakousy: Historická území

  • Jméno Rakousy, Ostarrichi, je dokumentováno poprvé roku 996 v názvu pro východní marku bavorskou (Marchia austriaca, Austria) v listině potvrzující markrabský úřad Jindřicha I. Babenberského. Marce vládli v letech 983-1156 právě Babenberkové, kteří ji v 11. století rozpůlili na východní a západní část (dnes zhruba Horní a Dolní Rakousy), jež dělil tok řeky Enže (Enns).
  • Názvy Horní (Ober) a Dolní (Nieder) Rakousy se ale objevily až ve století čtrnáctém. Na vévodství byly obě marky povýšeny roku 1156.
  • Po vymření Babenberků (1246) a krátkém bezvládí opanoval Rakousy roku 1251 český král Přemysl II. Otakar díky sňatku s Markétou Babenberskou.
  • Po Otakarově smrti v bitvě na Moravském poli roku 1276 získal Rakousy jeho přemožitel Rudolf I. Habsburský a jeho rod je držel až do konce první světové války.
  • Do půli 19. století byly Rakousy jedním vévodstvím, avšak spravovaným jako dvě země s vlastními stavovskými shromážděními.
  • V Linci podepsal Adolf Hitler 13. března 1938 zákon o připojení Rakouska (Anschluss) k německé říši.
  • Země se opět stala východní markou a byla rozdělena na župy (Gau). Z Horních Rakous, které byly Hitlerovým rodištěm, se stala župa Oberdonau (Horní Dunaj), jež byla rozšířena o některá území na jihu i severu (české okresy Krumlov a Kaplice, jež Hitler uchvátil při obsazení Československa).
  • Po skončení druhé světové války byly Horní Rakousy rozporcovány znovu. Tenkrát se dělicí čarou stal Dunaj: oblast na sever připadla sovětské a území na jih americké okupační zóně.
  • Obě velmoci opustily Rakousko roku 1955. Oberösterreich sestává ze čtyř tradičních regionů: Innviertel, Mühlviertel, Traunviertel a Hausruckviertel.

Foto: Dunaj odvádí vodu většiny rakouských řek do Černého moře.(sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Komentáře uzavřeny.