Klagenfurt je hlavní město Korutan v jižním Rakousku. Nikoho nesmí zmást, že se s názvem toho města na hranici setkáváme i v jeho slovanské podobě – Celovec. Klagenfurt a Korutany jsou turisty velmi oblíbeným místem. Velmi dobré podmínky, a to ve všech směrech, zde najdou cykloturisté. Klagenfurt obklopuje kopcovitá krajina lákající k příjemné pěší turistice. Klagenfurt je rovněž dobrým tipem pro zastávku při cestě do Slovinska.  Je tam co k vidění i pro zábavu celé rodiny.

Klagenfurt: Město v kopcích

Klagenfurt je metropolí spolkové země Korutany. Leží v kopcovité krajině, samo město má nadmořskou výšku asi 450 metrů,ale okolní kopce se zvedají až do tisícové

Korutany, Rakousko

výšky. Klagenfurt má přes 90 tisíc obyvatel. Historické jádro obklopují moderní čtvrti a téměř celé město pak obepínají vysoké horské hřebeny.

Město u jezera

Největší korutanské jezero, Wörther See, tvoří přirozenou hranici města západním směrem. Pláže jezera jsou každoročním počátkem srpna dějištěm grand slam turnaje v plážovém volejbale. V oblasti jezera je celková ubytovací kapacita asi 12 tisíc míst. Veškeré služby jsou na vysoké úrovni.

Klagenfurt hlídá drak

Atrubutem a maskotem Klagenfurtu je Lindwurm, pohádkový drak, jehož plastika ze 16. století je k vidění v centru města na Neuer Platz.  K drakovi se váže pověst o tom, jak ho udatný vévoda z Karnburg se svými služebníky lstí zabil a oblast osvobodil. Je zajímavé, je je drak symbolem i nedaleké slovinské Lublaně. Asi to byl drak s širokým teritoriem působnosti.

Zábavní park Minimundus

U jezera Wörther See se nachází jedna z nejpopulárnějších moderních atrakcí Klagenfurtu: Minimundus,  jinak nazývaný Malý svět – zábavní park pro celou rodinu. Na ploše asi 26 tisíc metrů čtverečních je zde umístěno na 170 modelů známých staveb z padesáti zemí světa Jsou postaveny v měřítku 1:25. Při vstupu do areálu Minimundusu si lze opatři tištěný text – průvodce po tomto malém státě. Přehledně uspořádané informace a popisky k modelům z něho dělají velmi užitečnou pomůcku.

  • Minimundus nenabízí jen modely staveb. Pobyt návštěvníkům zpříjemňují záhony květin, stinné kouty s lavičkami, vodní plochy a více než deset technických zábavních zařízení, která oživují modely vláčků, lodí a aut.

Poutní místo Maria Saal

Asi deset kilometrů severně od Klagenfurtu se v kopcovité krajině nachází starobylé poutní místo Maria Saal. Již v 8. století bylo centrem slovanské misie. První kostel zde byl vysvěcen roku 750. Nyní si lze prohlédnout středověkou opevněnou církevní stavbu s mohutnými kruhovými hradbami z 15. století.

  • V interiéru jsou pozdně gotické fresky a vzácné oltáře, z nichž nejvíce vyniká hlavní oltář se soškou zázračné kamenné madony z roku 1425.
  • Významnou památkou je i předrománský oltář v boční lodi takzvané saské kaple, nazývaný Modestus Altar a sarkofág s ostatky svatého Modesta, který zemřel roku 763.
  • Největší pamětihodností jsou dva vzácné reliéfy zazděné na jižní zdi kostela.
  • V Maria Saal také můžeme navštívit menši skanzen s typickými korutanskými domy.

Klagenfurt je vstřícný k cykloturistům

Korutany, včetně jejich hlavního města Klagenfurtu, jsou vyhledávány mimo jiné i cyklisty. Proto je v Korutanech mimořádná péče věnována vytvoření příznivých podmínek a zázemí pro tento sport. Cyklistická mapa Klagenfurtu a jeho okolí je k dostání zdarma v informačním centru. Nabízí několik různě dlouhých a různě zaměřených tras. Turisté volí podle zdatnosti a zájmu.  V Klagenfurtu je množství cyklo půjčoven, přičemž kolo lze vrátit v kterékoliv pobočce.

Ilustrační foto: Korutyny (sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.